Ajutor

Află mai multe despre cum poți utiliza eficient platforma noastră.

Ajutor

Utilizatori


Atribute

În meniul principal de navigare apăsați pe butonul Administrare, iar în meniul din dreapta apăsați pe Acces și Drepturi -> Atribute utilizator.

Pas 1. În pagina Atribute utilizator apăsați pe butonul Adaugă.

Pas 2. În pagina Adaugă un atribut utilizator scrieți denumirea noului atribut, alegeți din listă tipul acestuia și bifați căsuța Obligatoriu dacă este necesar, iar apoi apăsați pe butonul Salvează din partea stânga-jos.

Obs. Dacă bifați căsuța Obligatoriu, atunci la adăugarea manuală a unui nou utilizator, nu-l veți putea salva dacă nu specificați și respectivul atribut.

Obs: Un atribut poate fi de tip: Text, Număr, Dată sau Boolean (Da/Nu).

Roluri

În meniul principal de navigare apăsați pe butonul Administrare, iar în meniul din dreapta apăsați pe Acces și Drepturi -> Roluri.

Pas 1. În pagina Roluri apăsați pe butonul Adaugă.

Pas 2. În pagina Adaugă un rol scrieți denumirea noului rol și alegeți din listă funcționalitățile asociate acestuia, iar apoi apăsați pe butonul Salvează din partea stânga-jos.

Obs. Pentru a șterge o funcționalitate din cele selectate, apăsați pe butonul “x” din dreptul acesteia.

Ex: Pentru a defini un Rol de Cursant sau Student, cu acces doar la pagina de Cursuri și cea de Catalog, putem adăuga funcționalitățile: Access.Cursuri și Access.Catalog

Gestiune utilizatori

În meniul principal de navigare apăsați pe butonul Administrare, iar în meniul din dreapta apăsați pe Acces și Drepturi -> Utilizatori.

Pas 1. În pagina Utilizatori apăsați pe butonul Adaugă.

Pas 2. În pagina Adaugă un nou utilizator completați câmpurile cu detaliile necesare.

Pas 3. După completarea câmpurilor apăsați pe butonul Salvează din partea stânga-jos.

Obs. La completarea câmpului Rol se alege rolul dorit din cele definite, iar la câmpul Grup se alege grupul/ grupurile dorite din cele definite.

Import utilizatori

Pas 1. În meniul din dreapta apăsați pe Acces și Drepturi -> Import utilizatori.

Pas 2. În pagina Import utilizatori descărcați fișierul șablon (fișier în format Excel) pe care apoi va trebui să-l completați cu detaliile cerute. Apăsați pe butonul Descarcă Șablonul.

Pas 3. Deschideți fișierul Excel “user_import_template” pe care l-ați descărcat și completați-l cu informațiile necesare.

Obs. Atributele definite de organizație pot fi obligatorii sau nu. În momentul adăugarii de utilizatori noi înmodul automat sistemul permite importul acestora chiarșifărăcompletareaatributelorobligatorii. Recomandăm însă, să completați fiecare atribut existent pentru a avea baza de date de utilizatori normalizată. Acest lucru contribuie la o bună filtrare a rapoartelor ulterioare.

Obs. Pentru câmpurile “Password”, “Active” și “Password Expired” vă rugăm să completați cu “12345678”, “1” și respectiv “1” pentru toți utilizatorii. Aceste date setează parola inițială ca fiind “12345678”, activează utilizatorul și îl informează că este nevoie de schimbareaparolei la prima logare. Pentru câmpul “Role” vă rugăm să adăugați rolul pe care îl vor avea viitorii utilizatori (de exemplu: Administrator, Cursant, etc).

Pas 4. Odată ce aveți fișierul Excel pregătit pentru import mergeți pe pagina Import utilizatori și apăsați pe butonul Încarcă Fișier Pentru Import.

Obs. Dacă fișierul a fost importat cu succes veți primi o confirmare pe ecran în partea dreaptă sus.

Obs. Dacă apar însă erori cum ar fi “Adresa de email este deja existentă” sau “Adresa de email este invalidă” atunci veți primi o eroare ca cea de alături.

Actualizare utilizatori

Pas 1. În meniul din dreapta apăsați pe Acces și Drepturi -> Actualizare utilizatori.

Pas 2. În pagina Actualizare utilizatori descărcați fișierul șablon (fișier în format Excel) pe care apoi va trebui să-l completați cu detaliile cerute. Apăsați pe butonul Descarcă Șablonul.

Pas 3. Deschideți fișierul Excel “user_update_template” pe care l-ați descărcat și completați-l cu informațiile necesare.

Obs. Atributele definite de organizație pot fi obligatorii sau nu. În momentul adăugarii de utilizatori noi în modul automat sistemul permite importul acestora chiar și fără completarea atributelor obligatorii. Recomandăm însă, să completați fiecare atribut existent pentru a avea baza de date de utilizatori normalizată. Acest lucru contribuie la o bună filtrare a rapoartelor ulterioare.

Obs. Funcționalitatea de actualizare permite modificarea în masă a utilizatorilor din fișiere Excel compatibile Office 2007 sau mai nou. Șablonul de actualizare este disponibil pentru descărcare, doar această structură va fi acceptată de platformă, urmând ca fișierele invalide să fie refuzate în momentul încărcării. (Obs. Formatul atributelor de tip dată trebuie să fie General sau Date, iar structura acestora să fie de forma: aaaa-ll-zz).

Pas 4. Odată ce aveți fișierul Excel pregătit pentru import mergeți pe pagina Actualizare utilizatori și apăsați pe butonul Încarcă Fișier Pentru Actualizare.

Obs. Dacă fișierul a fost importat cu succes veți primi o confirmare pe ecran în partea dreaptă sus.

Ajutor

Grupuri


Creare grup

În meniul principal de navigare apăsați pe butonul Administrare, iar în meniul din dreapta apăsați pe Acces și Drepturi -> Grupuri

Pas 1. În pagina Grupuri apăsați pe butonul Adaugă.

Pas 2. În pagina Adaugă un nou grup scrieți denumirea noului grup și alegeți din listă, dacă este nevoie, un Grup părinte, iar apoi apăsați pe butonul Salvează din partea stânga-jos.

Adăugare utilizatori

Adăugarea utilizatorilor într-un grup se poate face și din secțiunea Utilizatori.

Obs. Pentru a putea adăuga/ elimina utilizatori, aceștia trebuie selectați. (Se bifează casuța din fața numelui)

Prin selectarea opțiunii “Adaugă la grup”, este permisă adăugarea utilizatorilor selectați la un grup din cele definite anterior, iar prin selectarea opțiunii “Elimină din grup”, este permisă eliminarea utilizatorilor selectați dintr-un grup selectat.

Ajutor

Resurse


Module de curs interne

În meniul principal de navigare apăsați pe butonul Administrare, iar în meniul din dreapta apăsați pe Resurse -> Module de curs interne.

Pas 1. În pagina Module de curs interne apăsați pe butonul Adaugă.

Pas 2. În pagina Adaugă un modul de curs apăsați pe butonul Încarcă și selectați fișierul de tip [nume].zip al cursului dvs, iar apoi apăsați pe butonul Salvează din partea stânga-jos.

Obs. Modulele de curs trebuie să fie în formatul SCORM 2004, 3rd edition.

Teste

În meniul principal de navigare apăsați pe butonul Administrare, iar în meniul din dreapta apăsați pe Resurse -> Teste.

Pas 1. În pagina Teste apăsați pe butonul Adaugă.

Pas 2. În pagina Adaugă un test adăugați o denumire și o descriere pentru noul test, iar apoi apăsați pe butonul Salvează din partea stânga-jos.

Pas 3. Odată salvate denumirea și descrierea testului, va apărea o nouă secțiune Întrebări unde puteți adăuga manual sau automat întrebările pentru test.

 

I. Adăugarea manuală a întrebărilor

Pas 1. Pentru a adăuga manual întrebările, în secțiunea Întrebări, apăsați pe butonul Adaugă.

Pas 2. În pagina Adaugă întrebare, completați câmpurile cu informațiile necesare, iar apoi apăsați pe butonul Salvează din partea stânga-jos.

În pagina Adaugă întrebarea scrieți definiția întrebării și selectați tipul acesteia, definiți răspunsurile și feedback-ul, iar apoi apăsați pe butonul Salvează din partea stânga-jos.

Obs. 1. Tipul de răspuns al întrebării poate fi: Simplu, Multiplu sau Text.

Obs. 2. Întrebarea poate fi Obligatorie sau nu.

Obs. 3. Dacă unul din răspunsuri este de forma “toate de mai sus” sau “niciunul de mai sus”, atunci bifăm căsuța Nu amesteca răspunsurile.

 

II. Adăugarea automată a întrebărilor

Pas 1. Pentru a adăuga automat întrebările, în secțiunea Întrebări, trebuie întâi să descărcați fișierul șablon (fișier în format Excel) pe care apoi va trebui să-l completați cu detaliile cerute. Apăsați pe butonul Descarcă Șablonul.

Pas 2. Deschideți fișierul Excel “questions_import_template” pe care l-ați descărcat și completați-l cu informațiile necesare.

Obs. 1. Câmpul “Textul întrebării” trebuie să conțină întrebările testului.

Obs. 2. Câmpul “smt” trebuie să conțină una din literele “s”, “m” sau “t” ce corespund tipului de întrebare, simplă, multiplă sau text.

Obs. 3. Câmpul “Obligatorie” trebuie să conțină una din cifrele “0” sau “1”, ultima însemnând că întrebarea este obligatorie.

Obs. 4. Câmpul “Nu amesteca răspunsurile” trebuie să conțină una din cifrele “0” sau “1”, ultima însemnând că răspunsurile nu trebuie fie amestecate.

Obs. 5. Câmpul “Răspunsuri” trebuie să conțină răspunsurile la întrebare, câte unul pe fiecare celulă, spre dreapta, iar răspunsurile corecte trebuie să fie precedate de caracterul “*”.

Pas 3. Odată ce aveți fișierul Excel pregătit pentru import apăsați pe butonul Încarcă Fișier Pentru Import.

Obs. Dacă fișierul a fost importat cu succes veți primi o confirmare pe ecran în partea dreaptă sus, altfel, veți primi un mesaj de eroare.

Resurse

În meniul principal de navigare apăsați pe butonul Administrare, iar în meniul din dreapta apăsați pe Resurse -> Resurse.

Pas 1. În pagina Resurse apăsați pe butonul Adaugă.

Pas 2. În pagina Adaugă o resursă apăsați pe butonul Încarcă și selectați resursa dorită, iar apoi apăsați pe butonul Salvează din partea stânga-jos.

Obs. Resursele pot fi de tip imagine, video, documente PDF, etc.

Ajutor

Programe de curs


Categorii de cursuri

În meniul principal de navigare apăsați pe butonul Administrare, iar în meniul din dreapta apăsați pe Cursuri -> Categorii curs.

Pas 1. În pagina Categorii curs apăsați pe butonul Adaugă.

Pas 2. În pagina Adaugă o nouă categorie de curs scrieți denumirea noii categorii de curs, adăugați o descriere, setați ordinea acesteia în listă și alegeți, dacă este nevoie, o Cateogrie părinte, iar apoi apăsați pe butonul Salvează din partea stânga-jos.

Obs. Câmpul “Ordine în listă” poate să conțină un număr de la 1 la N și acesta va reflecta ordinea categoriei nou create în lista de categorii a paginii Catalog.

Obs. Câmpul “Activă”, dacă este bifat, atunci face vizibilă noua categorie în lista de categorii. În caz contrar, noua categorie, deși va fi creată, nu va fi vizibilă.

Creare programelor de curs

În meniul principal de navigare apăsați pe butonul Administrare, iar în meniul din dreapta apăsați pe Cursuri -> Programe de curs.

Pas 1. În pagina Programe de curs apăsați pe butonul Adaugă.

Pas 2. În pagina “Adaugă un program de curs” scrieți denumirea noului program de curs, adăugați o descriere, setați tipul acestuia, alegeți o categorie curs din care să facă parte și selectați, dacă doriți, ca acest curs să fie evaluat din partea cursanților, iar apoi apăsați pe butonul Salvează din partea stânga-jos.

Obs. Tipul programelor de curs reprezintă modul acestora de utilizare dupa definire. Astfel un Program opțional este disponibil în catalog, în timp ce un Program alocat este disponibil pentru o Alocare.

Adăugarea modulelor

 În acest moment, trebuie să adăugăm modulele dorite pentru noul program de curs creat. Acestea pot fi de tip: modul curs intern, modul curs extern, test, resursă sau link. Odată ce sunt adăugate, pentru a fi salvate, apăsați pe butonul Salvează din partea stânga-jos.

 

I. Adăugarea unui modul de curs intern

Pas 1. În meniul “Module plan curs” apăsați pe butonul Modul curs.

Pas 2. În pagina modală Asociază un modul de curs, selectați din listă modulul de curs cât și scorul de promovare dorit, iar apoi apăsați pe butonul Salvează din partea stânga-jos.

 

II. Adăugarea unui modul de curs extern

Pas 1. În meniul “Module plan curs” apăsați pe butonul Modul curs extern.

Pas 2. În pagina modală Asociază un modul de curs, selectați din listă modulul de curs cât și scorul de promovare dorit, iar apoi apăsați pe butonul Salvează din partea stânga-jos.

 

III. Adăugarea unui test

Pas 1. În meniul “Module plan curs” apăsați pe butonul Test.

Pas 2. În pagina modală Asociază un test, selectați din listă testul dorit și completați setările aferente testui, iar apoi apăsați pe butonul Salvează din partea stânga-jos.

Obs. 1. Câmpul “Navigare” permite parcurgerea testului fie Doar înainte fie La alegere. Dacă este bifat și câmpul “Permite skip”, atunci utilizatorul va avea posibilitatea “să sară” peste întrebări și să răspundă la ele ulterior.

Obs. 2. Câmpul “Afiseaza feedback”, dacă este bifat, permite afisarea raspunsurilor corecte indiferent de raspunsul dat.

Obs. 3. Câmpul “Limitează încercările per” setează o limită de încercări fie pe test, fie pe întrebare. Câmpul “Scorul de promovare” setează scorul de promovabilitate al testului, iar dacă este bifat și câmpul “Blochează după promovare”, atunci utilizatorul, dacă va trece testul și va mai avea încercări rămase, platforma nu-i va permite să reia testul.

Obs. 4. Câmpul “Limitează întrebările la” setează numărul maxim de întrebări ale testului din cele introduse inițial în test. Dacă sunt bifate și câmpurile “Amestecă întrebările”, “Amestecă răspunsurile” și “Test aleator”, atunci întrebările și răspunsurile se vor afișa în ordine aleatoare la fiecare parcurgere a testului.

Obs. 5. Câmpul “Limitează timpul”, dacă este bifat, setează timpul maxim de parcurgere al testului. Iar câmpul “Afișează timpul”, setează modul acestuia de afișare, fie Trecut, fie Rămas.

 

IV. Adăugarea unei resurse

Pas 1. În meniul “Module plan curs” apăsați pe butonul Resursă.

Pas 2. În pagina modală Asociază o resursă, selectați din listă resursa dorită, iar apoi apăsați pe butonul Salvează din partea stânga-jos.

 

V. Adăugarea unui link

Pas 1. În meniul “Module plan curs” apăsați pe butonul Link.

Pas 2. În pagina modală Adaugă un link, adăugați adresa web dorită, iar apoi apăsați pe butonul Salvează din partea stânga-jos.

Ajutor

Alocări


Creare alocărilor

În meniul principal de navigare apăsați pe butonul Administrare, iar în meniul din dreapta apăsați pe Cursuri -> Alocări.

Pas 1. În pagina Alocări apăsați pe butonul Adaugă.

Pas 2. În pagina “Adaugă o nouă alocare” scrieți denumirea noii alocări, alegeți grupul (de utilizatori) pentru care creați alocarea, alegeți cursul (programul de curs) aferent alocării și setați întervalul de timp (atât data cât și ora), de la… până la, în care aceasta este activă, iar apoi apăsați pe butonul Salvează din partea stânga-jos.

Obs. 1. Atât grupul de utilizatori cât și programul de curs trebuie să fie deja create înainte de a putea seta o alocare.

Obs. 2. Utilizatorii vor avea acces la cursul pentru care au fost alocați doar în perioada menționată.

Ajutor

Notificări


Șabloane de notificare

În meniul principal de navigare apăsați pe butonul Administrare, iar în meniul din dreapta apăsați pe Notificări -> Șabloane de notificare.

Obs. Pentru crearea notificărilor, este necesară definirea de șabloane

Pas 1. În pagina Șabloane de notificare apăsați pe butonul Adaugă.

Pas 2. În pagina “Adaugă un șablon de notificare ” scrieți denumirea șablonului de notificare, alegeți tipul (de notificare), scrieți mesajul dorit, aferent tipului de notificare, iar apoi apăsați pe butonul Salvează din partea stânga-jos.

Exista 6 tipuri de notificări:

  1. Asociere utilizator la curs.
  2. Alocarea a inceput.
  3. Alocarea nu a fost accesata.
  4. Alocarea nu a fost parcursa complet.
  5. Nefinalizare curs – scor.
  6. Finalizare curs – scor.

Obs. Pentru definirea mesajului general, vă rugăm să utilizați variabilele definite ($firstName, $lastName, $coursePlan, $startDate, $endDate, $score, $complete).

Notificări

În meniul principal de navigare apăsați pe butonul Administrare, iar în meniul din dreapta apăsați pe Notificări -> Notificări.

Pas 1. În pagina Notificări apăsați pe butonul Adaugă.

Pas 2. În pagina “Adaugă o notificare” scrieți subiectul notificării, alegeți Alocarea de curs pentru care se aplică notificarea,alegeți tipul (de notificare), alegeți șablonul dorit, iar apoi apăsați pe butonul Salvează din partea stânga-jos.

Obs. În funcție de tipul de notificare, setați scorul și numărul de zile.

Obs. În funcție de șablonul de notificare, în secțiunea mesaj apare definiția șablonului.

Notificări trimise

În meniul principal de navigare apăsați pe butonul Administrare, iar în meniul din dreapta apăsați pe Notificări -> Notificări trimise.

În acesta pagină puteți vizualiza notificările trimise fiecărui utilizator în parte.

Ajutor

Branding


Culori

În meniul principal de navigare apăsați pe butonul Administrare, iar în meniul din dreapta apăsați pe Branding-> Culori.

În această secțiune se poate modifica aspectul interfeței grafice din punct de vedere al culorilor.

Imagini

În meniul principal de navigare apăsați pe butonul Administrare, iar în meniul din dreapta apăsați pe Branding-> Imagini.

În această secțiune se poate modifica aspectul logo-ul și se pot încărca imagini pe care le puteți utiliza pentru pagina de login.

Mesaje particularizate

În meniul principal de navigare apăsați pe butonul Administrare, iar în meniul din dreapta apăsați pe Branding-> Mesaje particularizate.

În această secțiune se poate adăuga un mesaj de întampinare/ informare în momentul în care utilizatorul accesează prima dată platforma.

Ajutor

Rapoarte


Rapoarte grafice

În meniul principal de navigare apăsați pe butonul Rapoarte, iar secțiunea Rapoarte grafice se va deschide automat pentru vizualizare.

În aceasta zonă se poate analiza situația programelor de curs la nivelul companiei.

Rapoarte cursuri alocate

​În meniul principal de navigare apăsați pe butonul Rapoarte, secțiunea Rapoarte cursuri alocate se va deschide pentru vizualizare.

În aceasta zonă se poate analiza situația programelor de curs alocate utilizatorilor, iar informația se poate personaliza utilizând filtrele existente.

Obs. Tot în aceasta secțiune se pot descărca rapoartele în format Excel. 

Rapoarte cursuri opționale

​În meniul principal de navigare apăsați pe butonul Rapoarte, secțiunea Rapoarte cursuri opționale se va deschide pentru vizualizare.

În aceasta zonă se poate analiza situația programelor de curs opționale l-a care s-au înregistrat utilizatorii, iar informația se poate personaliza utilizând filtrele existente.

Obs. Tot în aceasta secțiune se pot descărca rapoartele în format Excel. 

Rapoarte grupuri

​În meniul principal de navigare apăsați pe butonul Rapoarte, secțiunea Rapoarte grupuri se va deschide pentru vizualizare.

În aceasta zonă se poate analiza situația programelor de curs alocate grupurilor de utilizatori, iar informația se poate personaliza utilizând filtrele existente.

Obs. Tot în aceasta secțiune se pot descărca rapoartele în format Excel. 

Raport utilizatori

​În meniul principal de navigare apăsați pe butonul Rapoarte, secțiunea Rapoarte utilizatori se va deschide pentru vizualizare.

În aceasta zonă se poate analiza atât situația programelor de curs opționale cât și a programelor de curs alocate pentru fiecare utilizator în parte, iar informația se poate personaliza utilizând filtrele existente.

Obs. Tot în aceasta secțiune se pot descărca rapoartele în format Excel.